صورت مجلس تفکیکی و کاربرد آن؟

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

اختلافات و دعاوی مربوط به اموال و مالکیت امروزه بین افراد جامعه امری بسیار شایع و متداول می باشد که درصد قابل توجهی از این موضوع در خصوص اموال و املاک مشاعی می باشد.

اما در مواردی نسبت به اصل مالکیت ملک اختلافی وجود ندارد، بلکه در میزان، مساحت و طریقه ی استفاده از ملک اختلاف و نزاع به وجود می آید که در این صورت قانونا می توان بنابر شرایط ملک و خواست طرفین اقدام به تفکیک یا افراز ملک صورت پذیرد.

در این نوشتار قصد داریم به مقوله ی صورت مجلس تفکیکی و کاربرد آنها بپردازیم.

تفکیک چیست؟

تفکیک به معنای تقسیم کردن می باشد و دراصطلاح نیز همانند معنای لغوی آن به معنای جدا نمودن و تقسیم کردن ملک مشاعی میان مالکان آن می باشد.

البته در املاک مفروزی هم امکان تفکیک و تقسیم نمودن وجود دارد.

برای مثال تفکیک یک ملک شش دانگ به دو سه دانگ و صدور دو سند مجزا و بسیاری از موارد دیگر….

تفکیک چیست؟

افراز چیست و چه تفاوتی با تفکیک دارد؟

افراز و تفکیک به دلیل مشابهت و نوع کاربرد آنها با یکدیگر، در بسیاری از موارد با یکدیگر به اشتباه گرفته می شوند.

افراز نیز به معنای جدا کردن و تقسیم کردن می باشد و در خصوص تفاوت آن با تفکیک باید بیان داشت که:

در افراز، حتما می بایست یک ملک مشاعی وجود داشته باشد تا دو شریک در ملک مشاعی تقاضای تقسیم و جدا نمودن صورت گیرد، همچنین بعد از افراز، حالت مشاع و مشترک از بین خواهد رفت درحالی که در تفکیک ممکن است حالت مشاع همچنان پابرجا باشد.

برای تفکیک ملک می بایست به اداره ی ثبت محل وقوع ملک مراجعه صورت گیرد درحالی که در افراز علاوه بر اداره ثبت منطقه، از طریق دادگاه محل وقوع ملک نیز قابل انجام خواهد بود.

در تقسیم از طریق افراز رای صادر می‌ شود؛ ولی در تفکیک صورت جلسه تفکیکی و همچنین  در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می‌ شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض شود در دادگاه رسیدگی می‌ شود.

افراز چیست و چه تفاوتی با تفکیک دارد

صورت مجلس تفکیکی چیست و چه کاربردی دارد؟

 صورت مجلس تفکیکی در مواردی است که شخصی اقدام به تفکیک ملک خود نماید می بایست همانند بسیاری از امور حقوقی، تشریفاتی را طی نماید.

اولین اقدامی که لازم است در این باره صورت گیرد تهیه صورت جلسه تفکیکی می باشد.

صورت جلسه تفکیکی به طور کلی بیانگر کلیه ی توافقات صورت گرفته در خصوص نحوه ی تقسیم ملک بر اساس  و مطابق نظر کارشناسان مربوطه می باشد.

هدف و کاربرد اصلی از صدور صورت جلسه تفکیکی،  تعیین دقیق و مشخصات ملک مورد نظر به جهت تفکیک و تقسیم می باشد تا از اشتباهات رایج مربوط به تقسیم و تفکیک جلوگیری به عمل آید.

در صورتجلسه تفکیکی در ابتدا تعداد و مالکین ملک که بنا به تفکیک دارند درج می شود، سپس مشخصات دقیق ملک مورد تقسیم می بایست در نظر گرفته شود.

پس از آن مطابق با توافق طرفین و نظر کارشناس، طریقه ی تقسیم، قسمت ها و حقوق خصوصی هر مالک در صورت جلسه تفکیکی می بایست لحاظ شود.

صورت مجلس تفکیکی چیست

طریقه ی اقدام به صورتجلسه تفکیکی

در این باره لازم به ذکر است که شخص یا اشخاص متقاضی تفکیک، در ابتدا باید به شهرداری منطقه ای که ملک مورد نظر خود در آنجا واقع است مراجعه نموده و با ارائه سند مالکیت ملک خود،  تقاضای صدور نقشه تفکیکی نمایند.

پس از آن می بایست به دفتر اسناد رسمی به همراه سند مالکیت و نقشه تفکیکی شهرداری مراجعه شود و  درخواست تفکیک ملک مطرح شود.

دفتر اسناد رسمی پس از ثبت درخواست، درخواست را به اداره ثبتی که آن ملک در آن حوزه واقع شده است ارسال می کند.

کارشناسان اداره ثبت در وقت از قبل تعیین شده با مالک یا مالکین ملک، ملک را بررسی می کنند و با توجه به سند مالکیت و اوضاع و احوال ملک و همچنین املاک مجاور اقدام به تنظیم صورت جلسه می نمایید.

درصورت جلسه تعداد واحدها مساحت هر واحد و اگر ملک به صورت مشاع باشد سهم هریک از شرکا تعیین می شود.

پس از تعیین صورت جلسه و امضای مالک یا مالکین و پرداخت هزینه تفکیک، صورت جلسه به دفتر اسناد رسمی ارجاع می شود.

طرفین با حضور در دفتر اسناد رسمی و امضا سند و انتقال قطعی آن مجددا به اداره ثبت ارجاع می شود تا سند سابق ابطال و سند جدید مطابق با توافق و شرایط جدید صادر شود.

اقدام به جهت صدور صورتجلسه تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی پارکینگ

صورت مجلس تفکیکی ساختمان از طریق ادره ثبت اسناد محل وقوع ملک صادر می شود و در این موارد مالک باید با بهمراه داشتن گواهی پایان کار ساختمان به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و از سر دفتر بخواهد از طریق اداره ثبت اسناد محل درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی نماید.

استعلام صورت مجلس تفکیکی

برای این کار باید ابتدای کار به شهرداری منطقه مراجعه نموده و با دریافت نفشه تفکیکی با بهمراه داشتن سند مالکیت و گواهی پایان کار اقدام به استعلام صورت مجلس تفکیکی از  طریق دفترثبت اسناد رسمی اقدام نمایید.

صورت مجلس تفکیکی مفقود شده باید چه کرد؟

صورت مجلس تفکیکی از گم شدباید به همراه مدارک مالکیت خود به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نموده و یک نسخه کپی تهیه نمایید.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد. اگر مالکین یک ملک مشاعی و یا مالک یک ملک مفروز، تصمیم به تقسیم ملک خود به طریقه ی تفکیک نمایند می بایست اقداماتی را برای تفکیک و تقسیم خود انجام دهد.

برای مثال در ابتدا نقشه تفکیکی می بایست از شهرداری منطقه صادر شود، و متناسب با نقشه صادره، توسط کارشناسان اداره ثبت، صورت جلسه تفکیکی صادر و در صورت قابل تفکیک بودن، تفکیک انجام خواهد گرفت.

سوالات رایج

منظور از عملیات تفکیکی چیست؟

عملیات تفکیکی در واقع همان اقدامات صورت گرفته برای تنظیم صورتجلسه ای است که شامل مساحت ملک، نقشه، وضعیت ملک و املاک مجاور و..را در برمی گیرد.

آیا می توان به تفکیک صورت گرفته اعتراض نمود؟

در صورتی که در تنظیم صورت جلسه تفکیکی اشتباهی صورت گرفته باشد و بر این اساس تقسیم صورت گرفته باشد، متضرر می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک خواستار ابطال صورت جلسه تفکیکی و تقسیم صورت گرفته شود.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید