طلاق زن باردار با توافق

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

بنا به‌صراحت تبصره ۷ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام کسب نظر پزشک صالح آزمایشگاه در باب بارداری زوجه الزامی است. یعنی قبل از طلاق وضعیت زوجه از حیث بارداری یا عدم بارداری باید روشن شود.

آیا طلاق زن باردار امکان دارد؟

طلاق عملی حقوقی است که اصولا از طرف مرد رخ می دهد در واقع طلاق ایقاعی یک طرفه است و حق مرد دانسته شده مبنای این حکم فقه است که وارد مقررات موصوعه ایران شده است. طبق احکام فقهی و به تبع آن مقررات موضوعه ایران طلاق زن باردار صحیح است و ایرادی ندارد منتها احکامی دارد. طبق ماده ۱۱۴۰  قانون مدنی، طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند. ماده فوق نشان می دهد که طلاق در دوره بارداری امکان دارد. همچنین طبق ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی که مقرر داشته: طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد. موید این نکته است که ممکن است در زمان طلاق زن باردار باشد.

طلاق در بارداری

شرایط طلاق توافقی در دوره بارداری زن

طلاق در دوره بارداری امکان پذیر است و طلاق توافقی نیز از انواع طلاق است در طلاق توافقی نیز ممکن است زن باردار باشد در این مورد زن و مرد قبل از جدایی باید تکلیف فرزند هزینه ها و حضانت و .. را مشخص کنند. در توافقی که برای طلاق می کنند باید تمامی مسائل مربوط به جنین و پس از تولد او را بین خود مطرح و در باب آنها توافق کنند.

یکی از اشکال وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر در باب طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا وکلای آنان اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده و حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتباً نوشته و جهت ضبط در پرونده به مرجع قضائی تقدیم نمایند نظر به اینکه اجرا شدن صیغۀ طلاق نیازمند گواهی عدم امکان سازش است. دادگاه ضمن بررسی موضوعات، مسئله را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و پس از کسب نظر آن مرکز مبادرت به صدور حکم می‌کند. مطابق با قوانین طلاق در ایران موضوع به مشاوره ارجاع و مشاوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغۀ طلاق جاری شود. دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوج باردار نیست یا با اقرار خود زوجه یا به وسیلۀ پزشک معتمد معمولاً پزشکی قانونی موارد فوق‌الذکر در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح گردیده است. اما چنانچه معلوم شود زوجه باردار است این امر مانع طلاق نخواهد بود.

عده زن باردار چقدر است؟

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند. طبق ماده ۱۱۵۴  قانون مدنی؛ عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع در هر حال چهارماه وده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که دراین صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه وده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهارماه وده روز خواهد بود. عده مدت زمانی است که زن مطلقه یا طلاق داده شده باید به احترام زندگی سابق خود از ازدواج خودداری کند. عده را زن نگه می دارد و فلسفه آن احترام به زندگی مشترک پیشین است.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید