نوشتن لایحه ی حقوقی تخلیه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

دعوای تخلیه ید، دعوایی است که برای تخلیه عین مستاجره در عقد اجاره. دعوای تخلیه در روابط استیجاری معمولاً از طرف موجر علیه مستأجر مطرح می‌شود.

در صورتی که مدت اجاره پایان یافته باشد ولی مستأجر عین مستأجره را تخلیه ننماید موجر می‌تواند با طرح دعوای تخلیه از طریق مراجع قضائی (درحال حاضر شورای حل اختلاف) اقدام به تخلیه ملک خود نماید.

مهمترین مورد تخلیه ید جایی است که مدت اجاره پایان یافته و مستاجر عین مستاجره را تخلیه و تحویل نمی دهد. در اینجا موجر با اقامه دعوای تخلیه می تواند تخلیه عین مستاجره را بخواهد.

دعوای تخلیه ید یک دعوای غیرمالی است؛ بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع‌ید دارد؛ اما دعوای خلع‌ید، یک دعوای مالی محسوب می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستریلایحه دفاعیه در دعوای تخلیه

ریاست محترم شعبه …………. مجتمع قضایی دادگاه …………

احتراماً عطف به پرونده کلاسه ………………….. شماره بایگانی ………………. که به تاریخ ……………….. سه شنبه ساعت ………….. تعیین وقت گردیده است اینجانب ………. با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از طرف خوانده ردیف یک پرونده دفاعیات خود را به شرح ذیل به عرض می رساند:

الف)ایرادات شکلی

  1. برخلاف بند یک دادخواست خواهان، مالکیت پلاک ثبتی …………. فرعی از اصلی …………. متعلق به خواهان نمی باشد بلکه مطابق خط ۵ و ۶ اجاره نامه مورخ …………….. که در تامین دلیل تقدیمی نیز به صراحت ذکر شده است این پلاک متعلق به موقوفه مرحوم …………… بوده و صرفا منافع آن به مدت ۹۹ ساله به موجر سابق و از ایشان به خواهان واگذار شده است.
  2. صرف نظر از اینکه مدت ۹۹ سال واگذاری منافع هنوز منقضی شده یا خیر؟ در امکان طرح ادعای تعدی و تفریط از طرف خواهان که خود نیز فقط مستاجر۹۹ ساله می باشد محل تردید است زیرا خواهان هیچ حقی نسبت به اعیانی پلاک یاد شده ندارد تا در باب اقدامات موکل در اعیانی مدعی حقی باشد.
  3. مطابق انحصار وراثت شماره …………….. مورخ …………………. مرحوم ………………. دارای پنج ورثه بوده در حالی که در دادخواست تقدیمی صرفا چهار نفر از وراث طرف دعوا قرارگرفته است.

نظر به مراتب تقاضای رد خواسته خواهان رادارد.

 ب)دفاع در ماهیت

  1. اگرچه در اجاره‌نامه عبارت دو باب مغازه متصل به هم به کار رفته است لیکن واقعیت آن است که بیش از ۵۰ سال است که مغازه مورد بحث به شکل فعلی و به صورت یک باب مغازه مورد استفاده بوده و شاهد این حقیقت استشهادیه پیوست و اظهارات اهالی محل و همسایگان می باشد.
  2. منافع در سال ۱۳۶۳ به خواهان فعلی منتقل شده است مطابق پایانکار شهرداری پیوست که در همان سال صادر شده است ملک مورد بحث دارای ۵ باب مغازه می باشد که چهار باب آن در اختیار سایر مستأجرین و یک باب در اختیار موکل می باشد قدر متیقن خواهان محترم با وصف فعلی و در حالی که مغازه متعلق به موکل یک باب مغازه واحد بوده منافع ملک را خریداری کرده است لذا طرح این ادعا از طرف خواهان فاقد محمل قانونی است.

ج) بررسی چند فرض

  1. بر فرض محال هم اگر مغازه دو باب بوده باشد از عبارت «متصل به هم» معلوم و مشخص است که مغازه ها از داخل به هم متصل بوده اند.
  2. حتی اگر فرض بگیریم بین دو مغازه تیغه ای بوده و صرفاً در یک قسمتی دو مغازه به هم متصل شده بودند برابر اظهارات اهالی محل از بیش از پنجاه سال قبل مغازه بصورت فعلی بوده است. لذا

اولاً: اگر دخل و تصرفی شده یا حائل بین دو مغازه برداشته شده قبل از انتقال منافع به خواهان محترم در زمان مالک منافع قبل بوده است.

ثانیاً: برداشتن حائل بین مغازه برابر رویه قضایی در صورتی تعدی و تفریط محسوب می شود که به اساس بنا لطمه وارد نماید با فرض اینکه حائل بین دو مغازه ۵۰ سال پیش برداشته شده و تاکنون لطمه ای به اساس بنا وارد نشده لذا باز تعدی و تفریطی اتفاق نیفتاده است.

د)در مورد نصب کولر گازی و تابلو…

ناگفته پیداست که نصب تابلو، کولر گازی و ساخت دکور با ام دی اف اولاً برخلاف عرف نیست بلکه عرفاً از الزامات انتفاع قانونی و جهات استفاده بهتر از عین مستأجره می باشد موارد از مصادیق تعدی و تفریط نمی باشد.

هـ)اقدامات غیر قانونی خواهان

خواهان تاکنون دو بار در تاریخ های …………….. و ………………….  اقدام به باز گذاشتن عمدی شیر آب طبقه بالای مغازه موکل نموده است.

وکیل پایه یک دادگسترینکات مهم در تنظیم یک لایحه ی بی نقص

در تنظیم یک لایحه حتما باید ابتدای لایحه با یک مقدمه مفید شروع شده سپس وارد متن و یا به اصطلاح بطن و یا جان کلام میشویم که باید نگارنده لایحه در این قسمت با اصطلاحات سنگین و معنادار حقوقی استفاده نموده.

و نباید به نوعی در مقابل مخاطب لایحه که قاضی دادگاه بوده از کلمات اغراق آمیزی استفاده نموده و سعی کند از تکرا مکررات جلوگیری نماید و از کلمات طعنه آمیزی استفاده نکند.

و با خط خوش و با ادای احترام نسبت به نگارش لایحه اقدام نموده و حتما بایستی به الفاظ و کلمات و قوانین و کشوری آشنا و احاطه کامل و اشرافی گسترده به موضوع داشته و حتما مرجعی که بعنوان مخاطب لایحه است.

انتخاب نموده و در انتها با کلمات احترام آمیز درخواست و خواسته خود را جلوه دهد و حتما به مواد قانونی به عنوان مستند و مستدل بر موضوع استفاده نموده و در صورتی که پیوستی به لایحه داشته باشد حتما در متن لایحه توضیحی مختصری داشته باشد.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید