متمم قرارداد مشارکت در ساخت

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

متمم قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل پایه یک دادگستریماده ۱- این متمم در مورخ………. بین طرفین قرارداد مشارکت مورخ ………. که به صورت عادی در ………. صفحه………. ماده تنظیم شده و مشخصات کامل آن‌ها در ابتدای قرارداد اصلی ذکر گردیده مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده و برای طرفین لازم اتباع و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲- طرفین توافق نموده‌اند که هم‌زمان با انتقال ………. شش‌دانگ از یک قطعه زمین موضوع قرارداد اصلی مقرر در بند ………. چکی به شماره…………. به مبلغ………. صادره از بانک………. در وجه حامل به عنوان «وجه‌التزام انجام کار» در اختیار حکم (مشاورین املاک………. قرار گیرد.

تبصره- منظور از انجام کار، اقدامات و عملیاتی هستند که باعث می‌شوند عملاً و قانوناً تمام واحدها از هم تفکیک و پایان کار ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی برای آن‌ها اخذ شود از جمله آن اقدامات:

  1. انجام و رعایت تمامی تعهدات مقرر در قرارداد مشارکت از طرف سازنده
  2. انجام و رعایت کمیت و کیفیت ساخت از طرف سازنده مطابق قرارداد مشارکت.
  3. رعایت تمام اصول فنی و مهندسی و شهرداری از سوی سازنده.
  4. تقسیم و تفکیک تمامی پارکینگ‌ها و انباری‌ها مطابق قرارداد مشارکت.
  5. اخذ سند مالکیت جداگانه برای هر واحد بعد از اخذ پایان کار ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی.

ماده ۳- در صورت عدم انجام و تکمیل موارد مذکور (موارد قید شده در ماده دوم) از سوی سازنده ظرف مهلت ………. وجه‌التزام (چک سه میلیارد ریالی) رأساً از طرف هر یک از مالکین قابل وصول می‌باشد البته این مانع اخذ خسارات و سایر هزینه‌ها و همچنین الزام سازنده به انجام تعهد از طریق مراجع قضائی نخواهد بود.

ماده ۴- حکم (داور) مکلف است با اعلام کتبی یا با ابلاغ اظهارنامه از سوی مالک یا مالکین چک مذکور را ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به مشارالیه تحویل نماید و در صورت مضی مدت ۱۰ روزه و عدم استرداد چک به مالک یا مالکین خائن در امانت محسوب شده و هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی به صورت تضامنی بر عهده حکم و سازنده خواهد بود.

تبصره- استرداد و تحویل چک به سازنده منوط به ارائه صورت‌مجلس تنظیمی فی‌مابین مالکین با سازنده در خصوص تأیید تمام موارد مقیده در این قرارداد خواهد بود در صورت عدم ارائه صورت‌مجلس حکم (داور) حق تحویل و استرداد چک به سازنده را ندارد در صورت تخلف مسئول هرگونه خسارت وارده به مالکین خواهد بود.

ماده ۵- بر اساس توافق فی‌مابین مالکین و سازنده مقرر شد تقسیم‌نامه‌ای به شرح ذیل وضعیت پارکینگ‌ها و انباری را مشخص نماید.

الف) تقسیم پارکینگ‌ها

  1. پارکینگ شماره …….. به مساحت…….. در مالکیت اختصاصی واحد……..به نام……..
  2. پارکینگ شماره …….. به مساحت…….. در مالکیت اختصاصی واحد……..به نام……..

ب) تقسیم انباری‌ها

  1. انباری شماره …….. به مساحت…….. در مالکیت اختصاصی واحد……..به نام……..
  2. انباری شماره …….. به مساحت…….. در مالکیت اختصاصی واحد……..به نام……..
  3. انباری شماره …….. به مساحت…….. در مالکیت اختصاصی واحد……..به نام……..

ماده ۶- این متمم تا زمانی که تمام تعهدات مقرر در آن و قرارداد اصلی از سوی سازنده انجام نگیرد به حیات خود ادامه می‌دهد و در صورت تعارض مفاد این متمم با قرارداد اصلی، قرارداد متمم حاکم بوده و مجری خواهد بود و پس از انجام تمام تعهدات و اخذ صورت‌مجلس موضوع تبصره ماده چهار این قرارداد به پایان خواهد رسید.

ماده ۷- اقامتگاه طرفین همان است که در صدر این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات، ابلاغات و اظهارات به آدرس مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. در صورتی که هر یک از طرفین محل اقامت خود را تغییر دهند مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۰ روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به‌طور مکتوب به اطلاع طرف دیگر برساند در غیر این صورت ارسال به آدرس قبلی ابلاغ تلقی خواهد شد.

ماده ۸- هرگاه در اجرای تعبیر یا تفسیر هریک از مواد این قرارداد اختلاف حادث گردد طرفین مکلف هستند بدواً موضوع را از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند در صورتی که مذاکرات ظرف یک ماه از تاریخ حدوث اختلاف منتج به حل اختلاف نگردیده یا هریک از طرفین حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ دعوت طرف دیگر حاضر به مذاکره نگردد، موضوع به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

ماده ۹- این قرارداد مطابق مقررات و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماده و ۲ تبصره و در ۲ نسخه متحدالمتن که هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم، امضاء و مبادله گردید و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

امضا و اثرانگشت سازنده
 امضاء و اثرانگشت مالکین
امضاء مهر داور

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید