وکالت در طلاق چگونه است و چقدر طول می کشد؟

وکالت در طلاق چگونه است و چقدر طول می کشد؟

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

طبق قانون و شرع، طلاق حق مرد است و مرد است که می تواند زن را طلاق بدهد و زن فقط در مواردی خاص مثل عسر و حرج که می تواند مصادیق مختلف داشته باشد حق دارد درخواست طلاق از مرد را بخواهد.

اما در جایی ممکن است مرد وکالت در طلاق به زن بدهد که در اصطلاح عرف به آن حق طلاق زن گفته می شود.

وکیل پایه یک دادگستریوکالت دادن برای طلاق چگونه است؟

این وکالت در طلاق برای زن ممکن است مشروط باشد مانند اینکه شرط شود اگر مرد زنی دیگر اختیار کند، زن حق دارد از دادگاه طلاق بگیرد.

وکالت در طلاق ممکن است به هیچ شرطی منوط نباشد و مطلق باشد.

برای مثال: ضمن نکاح شرط شود زن از طرف مرد وکالت در طلاق خواهد داشت.

در این صورت زن در هر موقع می تواند درخواست طلاق کند و از دادگاه حکم طلاق بگیرد.

وکالت در طلاق ضمن نکاح آمده و اگرچه درست است که وکالت عقد جایزی است و با فسخ نکاح از بین می رود اما چون ضمن عقد لازم نکاح آمده دیگر قابل عزل و فسخ نیست.

وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد نکاح به صورت شرط نباشد و مرد به صورت جدا از عقد در دفترخانه به زن وکالت در طلاق بدهد.

در اینجا چون وکالت در طلاق ضمن عقد جایزی نیامده است پس قابل فسخ است البته ضمن همین وکالت در طلاق می تواند شرط کرد که مرد حق عزل زن را ندارد یا اینکه در آن مدت تعیین کرد به صورت غیر قابل فسخ در آن مدت.

وکالت دادن برای طلاق

ویژگی های وکالت در طلاق

اینکه زن از طرف مرد وکالت در طلاق دارد به این معنا نیست که خود مرد حق طلاق ندارد.

در این مورد مرد طلاق زن خویش را به خود زن وکالت داده است نه آنکه حق طلاق را واگذار کند، چون حق طلاق قابل واگذاری نیست.

وکالت در طلاق همانطور که به زن قابل توکیل است به شخصی دیگر هم قابل وکالت است، مثلا مرد به وکیلی وکالت بدهد که زن را طلاق بدهد.

همانطور که مرد به زن خود وکالت می دهد که اگر خواست خودش را طلاق بدهد.

با وجود داشتن وکالت در طلاق زن باز هم باید به دادگاه مراجعه کند و دادخواست طلاق توافقی بدهد.

و پس از طی کردن مراحل گواهی عدم امکان سازش را بگیرد.

وکیل پایه یک دادگستریلزوم داشتن وکیل دادگستری برای اعمال وکالت در طلاق

وقتی زن وکالت در طلاق دارد به این معنا است که مرد وی را وکیل کرده که از دادگاه تقاضای طلاق کند.

لذا دخالت وکیل در دادرسی برای شخصی است که پروانه وکالت داشته باشد.

به عبارت ساده تر زنی که وکالت در طلاق دارد باید برای مرد وکیل دادگستری بگیرد چون از طرف وی وکیل است لذا مجاز به این امر نیز می باشد و البته از طرف خود لزوما نیازی به انتخاب وکیل نیست.

می تواند اصالتا یا با دادن وکالت طلاق بگیرد. در واقع این نوع طلاق نوعی طلاق توافقی است.

همانطور که گفتیم ممکن است وکالت در طلاق، مشروط یا مطلق باشد بدیهی است اگر وکالت مشروط باشد دردسر های بیشتری دارد.

برخلاف وکالت مطلق و بی شرط که کار راحت تری در پیش است.

می توان گفت اگر وکالت در طلاق، مشروط باشد باید زوجه ابتدا در دادگاه ثابت کند که این شرط حاصل شده است.

و سپس با استفاده از وکالت در طلاق تقاضای طلاق توافقی کند.

برای مثال اگر وکالت در طلاق مشروط به این است که زن در صورت ازدواج مجدد مرد می تواند طلاق بگیرد زن ابتدا باید در دادگاه ثابت کند که مرد ازدواج مجدد کرده و پس از اثبات آن می تواند از وکالت در طلاق یا به اصطلاح عرف حق طلاق خود استفاده کند.

در وکالت در طلاق بهتر است حق تجدید نظر و فرجام خواهی از مرد گرفته شود در غیر این صورت یعنی اگر این حقوق از مرد اسقاط نشود فارغ از اینکه می تواند به این امر اعتراض کند. و زمان قطعیت رای به تاخیر بیفتد.

وکالت در طلاق

مراحل دادخواست طلاق توافقی یا وکالت در طلاق

به دادخواست طلاق برگه ای یا گواهی پیوست بشود که از قبل اخذ شده این گواهی که برای دادخواست طلاق لازم است.

گواهی عدم انصراف از طلاق است که توسط بهزیستی صادر می شود. برای دریافت این گواهی ابتدا وارد سامانه زیر بشوید:

http://zaman.behzisti.net این سامانه، سامانه مداخله در طلاق نام دارد. که ابتدا باید وارد آن شوید و نوبت دهی درخواست طلاق را انجام دهید.

در اینجا بعد از پر کردن مشخصات یکی از مراکز بهزیستی که مرکز غربالگری بهزیستی است را انتخاب می کنند. این مرکز زوجین را به مرکز مشاوره ارجاع خواهد داد.

پس از این جلسات اگر هنوز طرفین از تصمیم خود برنگشته باشند.

گواهی عدم انصراف از طلاق داده می شود.

پس از اینکه این گواهی را دریافت کردید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست طلاق توافقی را ثبت خواهید کرد.

در مشاوره هایی که از طرف بهزیستی است حداقل ۳ جلسه لازم است که بیشتر از یک ماه طول می کشد یعنی ممکن است از ۴۵ روز تا ۳ ماه طول بکشد.

دادخواست طلاق توافقی

اعتبار گواهی عدم امکان سازش چه مدت است؟

اعتبار گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در طلاق توافقی و یا این وکالت در طلاق صادر می کند ۳ ماه معتبر است.

و اگر در این مدت اجرا نشود باطل می شود و اگر طرفین دوباره بخواهند طلاق بگیرند باید تمام مراحل را از ابتدا از سر گیرند.

تمام هزینه های مربوط به طلاق توافقی

  1. هزینه جلسات مشاوره با ارجاع بهزیستی هر جلسه برای طرفین ۱۰۴ هزار تومان است که اگر ۵ جلسه نیاز بشود تقریبا ۵۲۰ هزار تومان هزینه دارد.
  2. چون دادخواست طلاق توافقی دعوای غیر مالی است لذا هزینه آن تقریبا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
  3. هزینه اجرای صیغه طلاق در دفترخانه چیزی حدود یک میلیون تومان خواهد بود.

وکالت در طلاق یا طلاق توافقی چه مدت زمان می برد؟

اگر بخواهیم از ابتدا حساب کنیم با جلسات مشاوره زمانی طولانی را خواهد برد.

حتی بعد از آن زمان تعیین وقت در دادگاه باز هم زمانی طولانی خواهد بود.

اما اگر از زمان رسیدگی دادگاه و جلسه دادرسی بخواهیم محاسبه کنیم چیزی حدود ۱۰ روز یا بیشتر زمان خواهد برد برای اخذ گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه ی طلاق.

وکالت در طلاق

نتیجه گیری

وکالت در طلاق یا به اصطلاح مردم حق طلاق، وکالتی است که مرد به زن می دهد که زن از طرف مرد خودش را طلاق بدهد.

این امر نیاز به دادخواست طلاق توافقی است و از قبل نیاز به مراجعه و ثبت نام در سامانه مداخله در طلاق و نوبت دهی آن است جهت دریافت مشاوره و نهایتا دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق، با وجود این گواهی است که می توان دادخواست طلاق توافقی را تقدیم کرد.

لازم است زن از ابتدا از طرف مرد برای مرد وکیل بگیرد زیرا وی وکالت در طلاق دارد و وکالت در دادگستری نیازمند پروانه وکالت خواهد بود.

سوالات متداول

آیا برای طلاق از طریق وکالت در طلاق یا حق طلاق نیاز به وکیل دادگستری است؟

بله، در اینجا لازم است که زن با وکالت نامه ای که دارد از جانب مرد وکیل بگیرد برای مرد و سپس خودش اصالتا یا با دادن وکالت به کسی دادخواست طلاق توافقی کند.

وکالت در طلاق به چه معناست؟

 وکالت در طلاق که در عرف به اشتباه به آن حق طلاق می گویند به این معنا است که مرد به زن وکالت می دهد که در صورت صلاحدید خودش را از طرف مرد طلاق دهد. یعنی زن وکیل مرد در طلاق خودش است. البته برای این امر باید از طرف مرد وکیل بگیرد.

حکم دادگاه در طلاق توافقی چیست و اعتبار آن چگونه است؟

 دادگاه در صورت احراز گواهی عدم امکان سازش صادر می کند این گواهی به مدت ۳ ماه تنها معتبر است و اگر در این مدت طلاق جاری نشود دوباره باید تمام پروسه طی بشود.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید