مراحل ثبت برند و علامت تجاری شرکت

مراحل ثبت برند

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در این مطلب شما با مراحل ثبت برند فارسی و مراحل ثبت برند لاتین به تفکیک و با تفصیل آشنا خواهید شد. قبل از توضیح درباره مراحل ثبت برند ابتدا تعریفی از برند ارائه می دهیم. برند لغتی خارجی است که به معنای نشان و علامت تجاری می باشد و هر شرکتی با نام و نشان مشخص و مختص به خود شناخته می شود. این نام و نشان علامتی تجاری است که مختص آن شرکت بوده و باید به اسم آن شرکت به ثبت برسد؛ لذا شرکت ها جهت به دست آوردن بازار کار، تجارت کالا، خدمات رسانی با کیفیت و سریع تر، به ثبت برند شرکت خود اقدام می کنند. 

مزایای ثبت برند

مزایای ثبت برند

اصولا ثبت برند اختیاری است اما با توجه به عواقبی که عدم ثبت آن برای اشخاص صاحب بدنبال دارد ثبت آن واجب عقلی می باشد.اولین و مهمترین مزیت ثبت برند، دادن یک چهره ی قانونی به آن برند و داشتن ضمانت اجرا برای افرادی که بدون مجوز قانونی اقدام به استفاده از آن میکنند خواهد بود.با توجه به گستردگی فضای بیزینس وتجارت یکی دیگر از ویژگی های ثبت برند منحصر به فرد شدن و تمایز با سایر می باشد زیرا یک برند ثبت شده همانند ندارد. همچنین  بانک ها نیز برای  برند های ثبت شده وام و تسهیلاتی قائلند.خود برند نیز در صورت شهرت داشتن به طور مستقل مورد خرید و فروش قرار خواهد گرفت.

مدارک الزامی جهت ثبت برند

الف) ثبت برند برای شخص حقیقی:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
 • کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی

ب) ثبت برند برای شخص حقوقی:

 1. کپی شناسنامه
 2. کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
 3. کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
 4. کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

مدارک ثبت برند

مراحل کلی ثبت برند

اولین قدم در ثبت برند،انتخاب یک اسم یا نشان منحصر به فرد یا ترکیبی از این دو می باشد.زیرا این برند، معرف محصول مورد نظر است و قرار بر این است که در تمام تبلیغات و سمینارها و جلسات به طور مداوم تکرار شود.کوچکترین شباهت برند درخواستی با سایر برند های ثبت شده موجب رد اظهارنامه خواهد شد. و برندی که یک بار رد شود در مراحل بعدی نیز شانس کمی برای ثبت خواهد داشت.

مراحل جزئی ثبت برند

 1. سه برگ اظهارنامه ثبت علامت تجارتی از دایره فروش اوراق بهادار خریداری مطابق نمونه پیوستی تکمیل شود.
 2. اگر علامت مورد درخواست بصورت تصویر یا نوشته خاصی باشد ۱۰ قطعه از تصویر یا نوشته مذکور بهمراه اظهارنامه تحویل اداره مالکیت صنعتی گردد.

[quote]

تذکر ۱ – به تعداد هر طبقه اضافی یک قطعه تصویر مذکور باید اضافه گردد.

تذکر ۲ – سه قطعه از تصاویر مذکور در محل مخصوص اظهارنامه، اظهارنامه نه علامت تجارتی الصاق گردد.

تذکر ۳- اندازه نمونه ها نباید از ده سانتی متر از هر طرف تجاوز نماید.

[/quote]

۳ – مدارک ابرازی توسط مسئول اداره مورد بررسی اولیه قرار گرفته و جهت پرداخت حق الثبت اظهارنامه ، متقاضی به حسابداری اداره هدایت می شود و کارشناس تعیین می گردد.

۴- متقاضی به حسابداری اداره مراجعه و اظهارنامه را ارائه و فیش بانکی صدور می یابد. پرداخت وجه باید در شعبه بانک ملی مستقر در ساختمان ثبت صورت گیرد و پس از پرداخت وجه فیش به حسابداری ارائه گردد. مسئول حسابداری با ملاحظه فیش ضمن انعکاس در دفاتر مربوطه اظهارنامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می دهد.

۵- مدارک (اظهارنامه و تصاویر) تحویل اداره شود. اظهارنامه در دفتر ثبت اظهارنامه ثبت شده و به مهر ساعتی همراه با روز و ماه و سال ممهور می گردد. برگ اول اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تحویل متقاضی می گردد. برگ دوم اظهارنامه ضبط در سوابق شده و برگ سوم جهت بررسی در اختیار کارشناس معینه قرار میگیرد. ,

۶- کارشناس مربوطه در ظرف ۱۵ روز به تقاضای وارده رسیدگی و در صورت عدم ملاحظه سابقه ثبت و یا مشابهت با علایم ثبت شده و تعیین طبقه کالا اقدام به تهیه پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی می نماید.

[quote]

تذکر ۱- در صورتی که کارشناس در موقع رسیدگی ملاحظه نماید که علامت متقاضی قبلا ثبت شده یا مشابهت با علائم ثبت شده دارد اخطار رد علامت را تهیه و بنظر مسئول ادا می رساند.

تذکر ۲ – در صورت رد تقاضای ثبت علامت تجارتی از ناحیه اداره ، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از این تصمیم به دادگاه های حقوقی تهران شکایت نماید.

[/quote]

۷-و مسئول اداره پیش نویس اگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی را امضا و به ماشین ارجاع و پس از تحریر اگهی مذکور آن را امضا مینماید. این آگهی که یک نمونه از سے درخواستی به آن الصاق شده ضمن ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول این امر، حویل متقاضی می گردد تا به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (به نشانی تهران پارک شهر خیابان بهشت ساختمان دادگستری جمهوری اسلامی ایران) برده شود.

[quote]

تذکر – متقاضی قبل از مراجعه به روزنامه رسمی باید اقدام به تهیه کلیشه تصویر علامت مربوطه نماید و سپس کلیشه مذکور را بهمراه آگهی تحویل روزنامه رسمی نماید.

[/quote]

۸- پس از اینکه آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در روزنامه رسمی درج و منتشر گردید متقاضی ۳۰ روز (با احتساب دو روز اضافه) بعد از تاریخ انتشار با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه نماید و ضمن تقدیم یک برگ تقاضای ثبت علامت (بشرح نمونه) و یک نسخه از روزنامه فوق، تقاضای ثبت علامت تجارتی را بنماید.

۹- مسئول اداره پس از وصول تقاضا و روزنامه رسمی، دستور ضمیمه شدن به پرونده را صادر و به کارشناس مربوطه ارجاع می نماید. کارشناس معینه پرونده را بررسی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به تقاضای ثبت علامت تجارتی دستور پرداخت حق الثبت علامت تجارتی را صادر و اقدام به تهیه آگهی ثبت علامت تجارتی مینماید و ضمن گواهی مراتب را به نظر مسئول اداره رسانده و مسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع میدهد.

۱۰ ۔ متقاضی به حسابداری مراجعه و مسئول حسابداری با ملاحظه پرونده و محاسبه ، فیش مبلغ حق الثبت را صادر و متقاضی برای پرداخت به شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت رجوع نموده و پس از پرداخت وجه به حسابداری مراجعه و یک نسخه از فیش را تحویل حسابداری می دهد. مسئول حسابداری با ملاحظه فیش ضمن انعکاس در دفاتر مربوطه اظهارنامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می دهد.

۱۱ – متقاضی یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی را از قسمت فروش اوراق خریداری و به اداره مراجعه و مدارک پرداخت حق الثبت و برگ تصدیق را ارائه و مسئول اداره دستور ضم به پرونده و ادامه عملیات ثبتی را صادر می نماید. یک قطعه از علامت در دفتر علایم ثبت و دفتر طبقات کالا الصاق و ثبت می شود.مراتب در برگ تصدیق ثبت علامت درج و ضبط پرونده شده و اگهی ثبت علامت تجارتی تحریر شده توسط مسئول اداره امضا و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی می گردد.

۱۲ – متقاضی به روزنامه رسمی مراجعه و آگهی ثبت علامت تجارتی را جهت درج در روزنامه ارائه می دهد. تا

۱۳ – متقاضی با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه رسمی منتشره مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و روزنامه رسمی را جهت ضبط در پرونده ارائه میدهد. مسئول اداره با وصول روزنامه رسمی حاوی درج آگهی ثبت علامت تجارتی، تصدیق ثبت علامت تجارتی را امضا و دستور تحویل آن را به متقاضی صادر می نماید. تصدیق ثبت پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت می شود.

۱۴ – تصدیق ثبت علامت تجارتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه مربوطه بمدت ده سال اعتبار دارد. در صورتی که صاحب علامت تمایل به استمرار سابقه ثبت داشته باشد می تواند حداکثر ظرف ۶ ماه از انقضای اعتبار تصدیق ثبت اقدام به تجدید علامت نماید. در صورت سپری شدن مدت ۶ ماه علامت ثبت شده دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت.

هزینه ثبت برند

سوالات متداول ثبت برند

با توجه به بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت که ثبت شرکت‌نامه را الزامی دانسته آیا این امر منحصر به شرکت‌های تجاری است و یا شامل قراردادهای مدنی که بر مبنای مضاربه و یا به نحو دیگر تنظیم شده باشد نیز می‌گردد؛ مثلاً، چند نفر پیشه‌ور که صاحب پیشه واحدی هستند شرکت‌نامه عادی تنظیم و مشغول به کار می‌شوند، آیا این شرکت‌نامه در صورت حدوث اختلاف قابل استناد در محاکم می‌باشد یا خیر؟

نظر به اینکه به‌موجب بند ۲ از ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکت‌نامه به طور کلی الزامی شناخته شده و متعاقب آن ضمن ماده ۴۸ ضمانت اجرای عدم ثبت را عدم پذیرش سند در مراجع قضائی و اداری اعلام نموده، بنابراین شرکت‌نامه اعم از مدنی و تجاری باشد به ثبت برسد. منتهی تشریفات و آیین ثبت شرکت‌نامه‌های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌هاست و ثبت شرکت‌نامه مدنی در دفتر اسناد رسمی به عمل می‌آید

چه اشخاصی حق دارند نام و نشان تجاری(لوگو) خود را به ثبت برسانند؟

هر شخص خواه حقیقی(افراد) خواه حقوقی (شرکت ) مدارکی دال بر تولید-توزیع-بسته بندی-خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا) و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت نام و لوگوی خود را بدهد.

ثبت برند

علامت و نام تجاری چیست؟

علامت تجارتی، یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد، نام، رنگ، شکل، علامت هندسی و هر چیز مشخصی می باشد که معرف یک کالا، محصول، یا خدمت است و استفاده آن توسط دیگری جرم است و مرتکب تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.علامت تجارتی، اشاره به یک نشان منحصر به فرد دارد که بیان کننده آن محصول می باشد.

[quote]نام تجاری، یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد[/quote]

کدام علائم تجاری قابل ثبت نمی باشند؟

علائم رسمی،دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران،علائم وزارتخانه ها،هلال احمر،علائم نیروهای مسلح و … ،علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد، علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی و علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد قابل ثبت نمی باشد.

هزینه های تقریبی ثبت برند مطابق با آخرین تغییرات چقدر است؟

هزینه ثبت برندهزینه های فرعی شامل: روزنامه رسمی برای ثبت برند نوبت اول که با توجه به سیاه و سفید بودن آگهی، تعداد خطوط برند و ابعاد آن،  حداقل هزینه بالای ۱۳۵ هزار تومان را همراه خواهد داشت. همچنین بعد از آگهی نوبت اول، متقاضی باید هزینه حق الثبت برند را به مبلغ حدودی ۱۵۰ هزار تومان در سامانه پرداخت و دوباره  برای نوبت دوم در روزنامه رسمی ثبت برند را آگهی نماید. هزینه روزنامه رسمی برای ثبت برند برای نوبت دوم نیز حداقل ۱۳۵ هزار تومان می باشد.اگر متقاضی ثبت برند مادرید ( خارجی ) باشد؛ می بایست معادل ارزی هزینه ثبت برند و علامت تجاری شرکت را  براساس نرخ رسمی پرداخت نماید.

اما هزینه های اصلی ثبت برند با توجه به متقاضی آن که شخص حقیقی یا حقوقی باشد متفاوت خواهد بود که شامل:

۱) هزینه مربوط به حق ثبت اظهارنامه در ازای یک طبقه:

 • اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۲۰۰٫۰۰۰ تومان.
 • اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۴۰۰٫۰۰۰ تومان.

۲) هزینه مربوط در هر طبقه اضافی:

 • اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۲۰٫۰۰۰ تومان.
 • اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۴۰٫۰۰۰ تومان.

۳) هزینه مربوط به حق ثبت علامت در ازای یک طبقه:

 • اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱٫۲۰۰٫۰۰۰تومان.
 • اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۲٫۴۰۰٫۰۰۰تومان.

۴) هزینه مربوط به حق ثبت برند در هر طبقه اضافی:

 • اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱۰۰٫۰۰۰ تومان.
 • اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۲۰۰٫۰۰۰ تومان.

ثبت برند چقدر زمان می برد؟

رمدارک ثبت برنداصولا نمیتوان بازه زمانی دقیق و مشخصی را برای ثبت برند تعریف کرد.بعد از حاضر کردن تمام مدارک و ورود به سامانه مالکیت معنوی و بارگذاری مدارک خواسته شده تکمیل کردن اظهارنامه مربوط.درخواست ثبت خواهد شد و با توجه به نوبت مورد بررسی توسط کارشناسان و همچنین رئیس اداره علائم تجاری قرار می گیرد.زمان ثبت برند با توجه به تعداد افرادی که در این بازه زمانی خواهان ثبت برند هستند متفاوتند و اما معمولا ثبت برند و ثبت علامت تجاری چیزی در حدود ۲ الی ۴ ماه کاری زمان میبرد.

اعتبار علامت تجاری و برند ثبت شده چقدر است؟

مدتی که در آن قانونگذار از علامت تجاری حمایت خواهد کرد،ده سال از زمان ثبت آن خواهد بود و در صورت منقضی شدن مدت مزبور و عدم تمدید آن و گذشت ۶ ماه از تاریخ اعتبار،متقاضی باید مجددا برای دریافت آن اقدام کند.مدت اعتبار برند نیز ده سال از تاریخ ارسال اظهارنامه خواهد بود و در صورتی که شش ماه از اعتبار آن بگذرد و صاحب برند اقدامی در خصوص ثبت انجام ندهد هر شخصی قادر به تصاحب آن خواهد بود.

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید