چگونه مستاجر را بیرون کنیم

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

برای بیرون کردن مستاجر از ملک خود، مراحل قانونی خاصی وجود دارد که باید رعایت شود. این مراحل بسته به قوانین هر کشور و حتی هر استان یا شهرستان ممکن است متفاوت باشد. در ایران، مراحل کلی شامل موارد زیر می‌شود:

بررسی قرارداد اجاره

ابتدا باید قرارداد اجاره را بررسی کنید تا مطمئن شوید که مستاجر به تعهدات خود عمل نکرده است. معمولاً مواردی مانند عدم پرداخت اجاره بها، آسیب رساندن به ملک یا استفاده نادرست از ملک می‌تواند دلیل قانونی برای بیرون کردن مستاجر باشد.

ارسال اخطار کتبی(اظهار نامه)

اگر مستاجر به تعهدات خود عمل نمی‌کند، باید یک اخطار کتبی به وی ارسال کنید. در این اخطار باید به مستاجر فرصت داده شود تا مشکل را رفع کند (معمولاً ۱۰ تا ۱۵ روز).

مراجعه به شورای حل اختلاف:

اگر پس از ارسال اخطار مستاجر همچنان به تعهدات خود عمل نکرد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و شکایت خود را ثبت کنید. شورای حل اختلاف مسئول رسیدگی به دعاوی مربوط به اجاره ملک است.

دادخواست تخلیه:

در صورتی که شورای حل اختلاف به نفع شما رای دهد، می‌توانید دادخواست تخلیه ملک را تنظیم و به دادگاه ارائه دهید.

حکم تخلیه:

دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن دفاعیات مستاجر، حکم تخلیه را صادر می‌کند. پس از صدور حکم، مستاجر موظف است ملک را تخلیه کند.

اجرای حکم تخلیه:

در صورتی که مستاجر پس از صدور حکم تخلیه، ملک را تخلیه نکند، می‌توانید از دادگاه درخواست اجرای حکم را بکنید. مامورین اجرای احکام دادگاه مسئول تخلیه ملک خواهند بود.مهم است که در تمام مراحل قانونی عمل کنید و از هرگونه اقدام غیرقانونی خودداری کنید. همچنین، ممکن است نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشید تا بهترین راه‌حل را برای وضعیت خود پیدا کنید.

آیا مستاجر میتواند خانه را تخلیه نکند

مذاکره و حل اختلاف به صورت دوستانه: ابتدا سعی کنید با مستاجر مذاکره کنید و او را متقاعد کنید که به توافق برسد و ملک را تخلیه کند.

ارسال اخطار کتبی(اظهار نامه): اگر مذاکره نتیجه نداد، باید یک اخطار کتبی به مستاجر ارسال کنید که در آن توضیح دهید که اگر ملک را تخلیه نکند، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهید داد. در این اخطار باید به مستاجر فرصت دهید که مشکل را حل کند (معمولاً ۱۰ تا ۱۵ روز).

مراجعه به شورای حل اختلاف: اگر مستاجر به اخطار کتبی شما توجهی نکرد، می‌توانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و شکایت خود را ثبت کنید. شورای حل اختلاف مسئول رسیدگی به دعاوی مربوط به اجاره ملک است.

دادخواست تخلیه به دادگاه: اگر شورای حل اختلاف به نفع شما رای داد، می‌توانید دادخواست تخلیه ملک را به دادگاه ارائه دهید.

صدور حکم تخلیه: دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن دفاعیات مستاجر، حکم تخلیه را صادر می‌کند. پس از صدور حکم، مستاجر موظف است ملک را تخلیه کند.

اجرای حکم تخلیه: اگر مستاجر پس از صدور حکم تخلیه، ملک را تخلیه نکند، می‌توانید از دادگاه درخواست اجرای حکم را بکنید. مامورین اجرای احکام دادگاه مسئول تخلیه ملک خواهند بود.

این مراحل بسته به قوانین محلی و شرایط قرارداد ممکن است متفاوت باشد، بنابراین بهتر است با یک وکیل مشورت کنید تا بهترین راه‌حل برای وضعیت خود را پیدا کنید.

قفل زدن درب مغازه که مستاجر دارد

قفل زدن درب مغازه‌ای که مستاجر دارد، بدون رعایت مراحل قانونی، می‌تواند عواقب جدی و قانونی برای شما داشته باشد. این اقدام به عنوان تجاوز به حقوق مستاجر و تصرف عدوانی شناخته می‌شود و ممکن است موجب شود که مستاجر علیه شما شکایت کند. برای تخلیه قانونی مستاجر از مغازه، باید مراحل قانونی را طی کنید:

بررسی قرارداد اجاره: ابتدا قرارداد اجاره را بررسی کنید تا مطمئن شوید که مستاجر به تعهدات خود عمل نکرده است. مثلاً عدم پرداخت اجاره بها، استفاده نادرست از ملک، یا آسیب رساندن به ملک.

ارسال اخطار کتبی(اظهار نامه): اگر مستاجر به تعهدات خود عمل نمی‌کند، باید یک اخطار کتبی به وی ارسال کنید و در آن مشخص کنید که اگر ظرف مدت مشخص (معمولاً 10 تا 15 روز) مشکل را حل نکند، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهید داد.

مراجعه به شورای حل اختلاف: اگر پس از ارسال اخطار کتبی، مستاجر همچنان به تعهدات خود عمل نکرد، می‌توانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و شکایت خود را ثبت کنید.

دادخواست تخلیه: در صورتی که شورای حل اختلاف به نفع شما رای دهد و مشکل حل نشود، می‌توانید دادخواست تخلیه مغازه را به دادگاه ارائه دهید.

صدور حکم تخلیه: دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن دفاعیات مستاجر، حکم تخلیه را صادر می‌کند. پس از صدور حکم، مستاجر موظف است مغازه را تخلیه کند.

اجرای حکم تخلیه: اگر مستاجر پس از صدور حکم تخلیه، مغازه را تخلیه نکند، می‌توانید از دادگاه درخواست اجرای حکم را بکنید. مامورین اجرای احکام دادگاه مسئول تخلیه مغازه خواهند بود.

توصیه‌ها:

 • مشاوره حقوقی: با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید تا بهترین راه‌حل را برای وضعیت خود پیدا کنید و از حقوق خود به طور کامل مطلع شوید.
 • مستندسازی: تمام مکاتبات و اخطارها را به صورت کتبی و مستند نگه دارید تا در صورت نیاز به دادگاه ارائه دهید.
 • خودداری از اقدام غیرقانونی: از هرگونه اقدام غیرقانونی، مانند قفل زدن مغازه بدون حکم قضایی، خودداری کنید تا خود را در معرض مشکلات قانونی قرار ندهید.

با رعایت این مراحل و مشاوره با یک وکیل می‌توانید به طور قانونی و با کمترین مشکل، مغازه خود را تخلیه کنید.

قانون تصرف ملک توسط مستاجر

حقوق و وظایف مستاجر

 1. پرداخت اجاره بها: مستاجر موظف است اجاره بها را طبق قرارداد و در موعد مقرر پرداخت کند.
 2. استفاده مناسب از ملک: مستاجر باید از ملک به صورت مناسب و طبق شرایط قرارداد استفاده کند. تغییر کاربری ملک بدون اجازه موجر یا آسیب رساندن به ملک می‌تواند منجر به فسخ قرارداد شود.
 3. نگهداری از ملک: مستاجر موظف است ملک را در وضعیت مناسبی نگهداری کند و خسارات ناشی از استفاده نادرست را جبران کند.
 4. تخلیه ملک در پایان قرارداد: مستاجر باید در پایان مدت قرارداد ملک را تخلیه و به موجر تحویل دهد، مگر اینکه قرارداد تمدید شده باشد.

حقوق و وظایف موجر

 1. تحویل ملک به مستاجر: موجر باید ملک را در زمان مقرر و با شرایط مناسب به مستاجر تحویل دهد.
 2. نگهداری از ملک: موجر مسئول نگهداری و تعمیرات اساسی ملک است، مگر اینکه در قرارداد خلاف آن ذکر شده باشد.
 3. دریافت اجاره بها: موجر حق دارد اجاره بها را در موعد مقرر از مستاجر دریافت کند.

فسخ قرارداد و تخلیه ملک

فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک توسط مستاجر یا موجر تحت شرایط خاصی ممکن است. برخی از این شرایط عبارتند از:

 1. عدم پرداخت اجاره بها: اگر مستاجر اجاره بها را در موعد مقرر پرداخت نکند، موجر می‌تواند از طریق ارسال اخطار کتبی و در نهایت مراجعه به شورای حل اختلاف و دادگاه، درخواست فسخ قرارداد و تخلیه ملک را بدهد.
 2. استفاده نادرست از ملک: در صورت استفاده نادرست مستاجر از ملک یا تغییر کاربری بدون اجازه، موجر می‌تواند درخواست فسخ قرارداد کند.
 3. پایان مدت قرارداد: با پایان مدت قرارداد، مستاجر موظف است ملک را تخلیه کند مگر اینکه قرارداد تمدید شود.

مراحل قانونی تخلیه ملک

 1. ارسال اخطار کتبی(اظهار نامه): موجر باید اخطار کتبی به مستاجر ارسال کند و فرصت معقولی برای رفع مشکل بدهد.
 2. مراجعه به شورای حل اختلاف: در صورت عدم رفع مشکل، موجر می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند و شکایت خود را ثبت کند.
 3. دادخواست تخلیه به دادگاه: اگر شورای حل اختلاف به نفع موجر رای دهد و مشکل حل نشود، موجر می‌تواند دادخواست تخلیه ملک را به دادگاه ارائه دهد.
 4. صدور حکم تخلیه: دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن دفاعیات مستاجر، حکم تخلیه را صادر می‌کند.
 5. اجرای حکم تخلیه: اگر مستاجر پس از صدور حکم تخلیه، ملک را تخلیه نکند، موجر می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای حکم را بکند. مامورین اجرای احکام دادگاه مسئول تخلیه ملک خواهند بود.

توصیه‌ها

 • مشاوره حقوقی: همیشه در چنین مواردی با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا از حقوق خود به طور کامل آگاه شوید و بهترین راه‌حل را پیدا کنید.
 • مستندسازی: تمام مکاتبات و اخطارها را به صورت کتبی و مستند نگه دارید تا در صورت نیاز به دادگاه ارائه دهید.
 • خودداری از اقدامات غیرقانونی: از هرگونه اقدام غیرقانونی، مانند قفل زدن درب ملک بدون حکم قضایی، خودداری کنید تا خود را در معرض مشکلات قانونی قرار ندهید.

رعایت مراحل قانونی و همکاری با مقامات قضایی می‌تواند از وقوع مشکلات جدی و هزینه‌های اضافی جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید