ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ + تحلیل و تفسیر

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

ماده ۶ قانون نام برده از پرداخت اجاره بها و نحوه پرداخت آن سخن می گوید البته مواد دیگری هم وجود دارد که در این باره بیان حکم می کند.

در بند ۹ از ماده ۱۴ هم از ضمانت اجرای عدم پرداخت اجاره بها سخن می گوید.

در این قسمت قصد داریم تا از نحوه پرداخت اجاره بها قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ سخن بگوییم که در ماده ۶ به آن اشاره شده است.

به این ترتیب برای پرداختن به مطالب تبعی اجاره بها مواد مرتبط بعدی را که از ضمانت اجرای نپرداختن اجاره بها توسط مستاجر و اقدامات وی سخن می گوید را نیز بررسی خواهیم کرد.

شیوه پرداخت اجاره بها طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶

پرداخت اجاره بهاطبق ماده ۶ این قانون، مستاجر مکلف است در مواعدی که معین شده در اجاره نامه اجرت المسمی یا اجاره بهای تعیین شده را پرداخت کند و اگر مدت اجاره پایان یافت و باز هم در مال مورد اجاره تصرف را ادامه داد باید اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه جاری ظرف ۱۰ روز به موجر یا نماینده وی پرداخت کند.

قانون گذار در ادامه ماده ۶ فرضی را پیش بینی کرده است که اگر اجاره نامه نوشته نشده باشد باید میزان اجاره بها را طبق آنچه صحبت و توافق شده پرداخت نماید.

حال در فرضی دیگر اگر که میزان آن معلوم نشده است باید مبلغی را بپردازد به عنوان اجرت المثل به میزانی که در املاک مشابه پرداخت می شود.

مهلت پرداخت آن هم ۱۰ روز پس از پایان هر ماه اجاری است.

در ادامه ماده ۶ بیان کرده در صورتی که موجر یا نماینده او از گرفتن مبلغ امتناع کند.

فرد مستاجر باید آن را به صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود بسپارد و قبض رسید بگیرد، حال اگر اجاره نامه رسمی بود این قبض رسید را به دفترخانه ای که سند در آن تنظیم شده بسپارد و اگر سند عادی بود یا اصلا اجاره نامه ای تنظیم نشده این قبض رسید را به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل اقامت موجر تسلیم کند و رسید دریافت کند.

دفترخانه هم به موجر اطلاع می دهد که برای دریافت اجاره بها مراجعه کند.

این ترتیب که مقرره سال ۵۶ است به نظر می رسد دیگر در حال حاضر متروک می باشد و اجاره بهای پرداختی اجاره هایی که حتی مشمول سال ۵۶ است را می تواند از طریق الکترونیکی به حساب موجر یا طرق دیگر به وی پرداخت کرد‌.

شیوه پرداخت اجاره بها

تخلیه مستاجر به علت نپرداختن اجاره بها

همانطور که در بالا گفتیم در ماده ۶ مستاجر موظف به پرداخت مال الاجاره خواهد بود.

و اگر موجر یا نماینده وی امتناع کند از گرفتن وجه این که پرداخت باید چگونه انجام شود هم توضیح داده شد.

حال می خواهیم این مسئله را بررسی کنیم که در صورت عدم پرداخت مال الاجاره توسط مستاجر، موجر چه حقوقی دارد و چه اقداماتی را می تواند انجام دهد.

در اینجا قانون اجازه داده است به موجر که به دلیل نپرداختن مال الاجاره توسط مستاجر درخواست تخلیه مستاجر را تقاضا کند.

طبق آنچه که در بند ۹ ماده ۴ ق.ر.م.م آمده است اگر مستاجر در مهلت مقرر مال الاجاره را پرداخت نکند یا از پرداختن اجرت المثل طبق ماده ۶ خودداری کند.

موجر می تواند ابتدا با ابلاغ یک اظهارنامه از مستاجر رسما مطالبه پرداخت نماید.

حال اگر مستاجر بازهم پرداخت نکرد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه، در این صورت اگر اجاره نامه به صورت رسمی ثبت شده از طریق دفترخانه و اگر به صورت عادی ثبت شده از طریق دادگاه درخواست تخلیه مورد اجاره را بخواهد.

لذا می توان گفت برای درخواست تخلیه لازم است ابتدا اظهارنامه ابلاغ شود و از تاریخ ابلاغ آن ۱۰ روز سپری شود و مستاجر هم پرداخت نکند تا اینکه موجر مجوز درخواست تخلیه را داشته باشد.

نکته دیگر این که در خصوص اظهار نامه در صورتی که اجاره نامه عادی باشد وجود دارد و اگر اجاره نامه رسمی باشد باید گفت حالت مشابه اظهارنامه که «اخطار از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره» به طرف ابلاغ می شود. که هر دو حکم اظهار نامه را دارند.

تخلیه مستاجر به علت نپرداختن اجاره بها

ارفاق قانون برای مستاجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها

در بالا بخشی از بند ۹ ماده ۱۴ را بررسی کردیم که طولانی هم به نظر می آید.

هر گاه مراحل بالا مثل اظهار نامه و… نتوانست مستاجر را الزام به پرداخت کند گفتیم که وی می تواند درخواست تخلیه را حسب مورد از دفتر خانه یا دادگاه بخواهد که در این مورد اجراییه بر تخلیه صادر خواهد شد.

در این باره قانون گذار تخفیف و ارفاقی را برای مستاجر در نظر گرفته است به این صورت که اگر مستاجر پس از صدور اجراییه اجاره بهای عقب مانده را پرداخت کند؛ اجرای ثبت، تخلیه را متوقف خواهد کرد.

البته موجر در صورتی که اصرار بر تخلیه داشته باشد می تواند به استناد تخلف مستاجر از دادگاه تخلیه را بخواهد.

این در موردی بود که اجراییه از طریق ثبت انجام می شد که حالتی را شامل می شد که اجاره نامه به صورت رسمی تنظیم شده است.

اما اگر تخلیه از دادگاه درخواست شده باشد به دلیل اینکه اجاره نامه عادی بوده یا اصلا اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد هر گاه مستاجر قبل از صدور حکم توسط دادگاه اجاره بهای عقب مانده را به اضافه بیست درصد از آن را در صندوق دادگستری تودیع کند؛ حکم به تخلیه صادر نمی شود.

اما مستاجر به خسارات دادرسی محکوم ‌می شود. البته قانون گذار تاکید کرده است که مستاجر تنها یک بار حق استفاده از این ارفاق را خواهد داشت.

در نتیجه باید گفت اگر اجراییه توسط دفترخانه انجام شده باشد، مستاجر می تواند با پرداخت اجاره بها از تخلیه جلو گیری کند اما موجر می تواند این بار به استناد تخلف از دادگاه تقاضای تخلیه کند.

اما اگر از ابتدا از دادگاه تقاضای تخلیه شده باشد در این جا لازم است قبل از صدور حکم به جز مبلغ اجاره بها مبلغی دیگر معادل ۲۰ درصد آن را به صندوق دادگستری بسپارد تا حکم به تخلیه صادر نشود.

قانون برای مستاجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها

نتیجه گیری

آنچه در بالا خواندیم این بود که مستاجر باید در مهلت مشخص شده اجاره بها را پرداخت کند و جزییات دیگری هم در این زمینه را بیان کردیم.

نکته دیگر آن که اگر آن را پرداخت نکند؛ موجر می تواند پس از ابلاغ اظهارنامه یا اخطاریه و گذشتن ۱۰ روز حسب مورد از دفترخانه یا دادگاه تقاضای تخلیه را بخواهد.

در ادامه آنچه بیان شد درباره چگونگی جلوگیری از تخلیه و ارفاق قانون به مستاجر بود که به تفصیل از آن سخن گفتیم.

سوالات متداول

مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر در پرداخت اجاره بها چه تکالیفی دارد؟

آنچنان که گفتیم وی مکلف است در موعد مقرر مبالغ را پرداخت کند در غیر این صورت ضمانت اجرای تخلیه وی را تهدید خواهد کرد.

ترتیب تخلیه در صورت عدم پرداخت اجاره بها چیست؟

این امر را در بالا توضیح دادیم که در صورت عدم پرداخت موجر می تواند با ابلاغ اخطاریه و اظهار نامه مقدمه تخلیه را فراهم کند.

چگونه می توان از تخلیه جلوگیری کرد؟

 در اجاره های مشمول سال ۵۶ با پرداخت اجاره بها قبل از مواعد گفته شده در دفترخانه یا دادگاه می توان از تخلیه جلوگیری کرد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید