نمونه رأی تدلیس درازدواج به علت عدم اطلاع تأهل زوج

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

صفت زوج منظور زوجه بوده و عقد متبایناً نسبت به آن واقع شده است؛ لذا با عدم احراز آن حکم بر فسخ نکاح صادر می‌شود

وکیل پایه یک دادگستری

رأی شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی تهران

در خصوص خواسته آقای هادی داعی حق به وکالت از دوشیزه نسرین … به طرفیت آقای علیرضا … مبنی بر فسخ نکاح و با این توضیح که به‌موجب سند ازدواج رسمی شماره … ۶/۳/۷۲ دفتر ثبت ازدواج شماره …۱ تهران با قید نداشتن همسر دیگر با زوج ازدواج نموده و سه ماه بعد از عقد و قبل از برگزاری مراسم عروسی در تاریخ ۶/۶/۷۲ همسر اول خوانده (زوج) به موکل اطلاع می‌دهد که زوج دارای همسر و اولاد است که مورد اعتراض موکله واقع شده و اقدام به مراجعه به وکیل و تقدیم دادخواست به خواسته فسخ نکاح کرده است مستنداً دعاوی خود را سند ازدواج خوانده و خواهان و پرونده کیفری ۷۲/۲۴۱۲-۱-ت-۴ دادسرای عمومی تهران که منتهی به کیفرخواست به اتهام تدلیس در ازدواج به علت عدم اعلام موضوع تأهل از ناحیه زوج به زوجه قرار داده است بنا به‌مراتب نظر به اینکه شروط مندرج در بند ۱۲ سند نکاحیه مربوط به آینده بوده و به عبارت دیگر، حق در آینده در صورتی که زوج همسر دیگری اختیار نماید ایراد می‌نماید و ارتباطی به اینکه زوج در صفحه ۴ سند ازدواج خود را صریحاً بدون همسر معرفی کرده است ندارد و به عبارت دیگر، هرچند صفت خاص زوج در عقد صریحاً شرط نشده و در ردیف شروط ضمن العقد نیامده است ولی زوج در صفحه ۴ سند ازدواج صریحاً خود را فاقد همسر دیگری معرفی و این موضوع را با امضاء خود تأیید کرده است، هرچند زوج در قبال دعوی طی لایحه‌ای که به شماره ۳۳ مورخ ۱/۴/۷۳ مدعی گردیده که موضوع را با زوجه در میان گذاشته، ولی ادعای وی مدلل نیست و به عبارت دیگر، جهت اثبات ادعای هیچ‌گونه دلیلی ارائه نداده است نتیجتاً وضعیت خاص زوج و اینکه فاقد همسر دیگری است. با توجه به اظهار صریح وی مبنی بر نداشتن همسر دیگر در صفحه ۴ سند ازدواج و سایر قراین و اوضاع و احوال برمی‌آید که آن وضعیت (صفت زوج) منظور زوجه جهت تحقق عقد بوده و عقد متبایناً بر آن واقع شده است و لذا عمل زوج در مانحن فیه مشمول قسمت اخیر ماده ۱۲۸ قانون مدنی است مستنداً به ماده مذکور حکم به فسخ نکاح واقعه فی‌مابین دوشیزه نسرین … فرزند صفر و آقای علیرضا … فرزند نعمت ا… ثبت در سند نکاحیه رسمی شماره … ۶/۷۲۳ دفتر ثبت ازدواج…۱ تهران صادر و اعلام می‌گردد و کلیه تعهدات مادی و معنوی ناشی از وقوع عقد فوق به وضع سابق اعاده می‌گردد. در مورد ادعای خسارت خواهان می‌تواند با رعایت مقررات به دادگاه صالحه دادخواست تقدیم دارد و رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

2 پاسخ

  1. سلام آیا سکوت هم میتونه تدلیس محسوب شه؟همسرم قبلا ازدواج کرده بود و به من چیزی نگفت آیا می تونم با توجه به تدلیس اقدامات قانونی رو انجام بدم لطفاً راهنماییم کنید.

    1. با سلام به نظر می رسد سکوت طرف مقابل راجع به ازدواج سابق و در اشتباه گزاردن فرد می تواند از مصادیق تدلیس در نکاح محسوب شود، اداره حقوقی قوه قضاییه نظریات متعددی در این زمینه ابراز نموده است

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید