۸۸۴۱۰۰۵۷ – ۰۲۱

دعاوی خانواده

اعسار از پرداخت مهریه
دعاوی خانواده

 حکم اعسار و قسطی کردن مهریه

حکم اعسار و قسطی کردن مهریه مربوط به زمانی است که مرد در دادگاه محکوم به پرداخت مهریه شده است

دعاوی خانواده

چگونه متن صیغه موقت بخوانم؟

متن صیغه موقت در رابطه با زوجیت و محرمیت در عقد موقت به کار می رود همچنان که در عقد

صلاحیت دادگاه خانواده چیست
دعاوی خانواده

صلاحیت دادگاه خانواده چیست؟

هر یک از دادگاه در ایران صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی را دارند که قانون میزان صلاحیت ها را مشخص

نشوز چیست
دعاوی خانواده

نشوز چیست (به زبان ساده)

ازدواج هم مانند هر کاری تعهد و مسئولیت های خاص خود را دارد. زمانی که شما ازدواج می کنید، حقوق